Богданци

Република Северна Македонија

ГРАФИЧКА РАБОТИЛНИЦА "СОФИЈА"

МК

ЕN

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Ментор:

 

Виктор Семенпеев

Ана Димчевска Семенпеева

Сања Жигиќ

Стефан Младеновски

Јосип Дрдиќ

Божо Иванковиќ

Александра Стојановиќ

Камелија Србова

Раде Надовеза

Марина Нардини

Ментор: Марио Чаушиќ

Горан Јованов, Стефан Младеновски, Сања Жигич, Татјана Мартички, Љиља Божиќ, Ивана Стечуќ, Зденко Микша, Фарис Рамановиќ, Марина Крсмановиќ, Маја Гјајиќ, Дарио Бркиќ, Филип Стефановиќ, Александар Обучина, Александар Лазарков, Верџиниа Влачкова

 

 

Ана Спасова

Деница Венциславова

Емилија Емилова

Лидија Крњалиќ

Салем Пезиќ

Слободан Радојковиќ

- ментор -

Давид Млаѓовиќ

Ана Трајковска

Душан Станоевиќ

Домагој Антон Дудјак

Игор Љубовчевски

Гордана Винчиќ

Марко Дајак

Љиља Божиќ

Силвија Бозилова

м-р Сања Жигиќ

Деан Ристиќ

Елена Штрок

Карла Дамјана Радановиќ

Раде Надовеза

Димитар Јовчев

Ања Леко

Теа Ивковиќ

Гергана Ивакова

Деспина Лотосевио

Доц. м-р Тони Васиќ

- ментор -

Никол Папиерник

Камелија Србова

Тереза Плотковиак

Џени Тасо

м-р Сања Жигиќ

Кристијан Поповски

Јана Митровска

Софија Шутарев

Даница Милошевиќ

Вања Игнњач

Ана Димчевска

Семенпеева

Вида Меиќ

Виктор Семенпеев

Душан Никитовиќ

Мирза Рахмановиќ, Драганчо Таневски, Костадин Танчев-Динка, Виктор Семенпеев, Стефанија Костадинова,

Стефанија Чернева, Сандра Вауптиќ, Ѓорѓе Чориќ, Филип Стефановиќ, Тамара Сеничиќ, Лидија Ференчак, Харис Фазлиќ, Иван Перак, Стефан Јакимовски, Теа Јуришиќ, Ана Димчевска, Игор Чабраја (ментор)

м-р Адријана Мрачина

Денис Харачиќ

Миљана Китановиќ

Златка Јармова

м-р Рената Папишта

- ментор -

Алена Клатикова

Алекса Туцаков

Филип Мирчевски

Ермина Решиќ

м-р Сања Жигиќ

Павлина Обретенова

Ана Димчевска

Милан Здравковиќ

Виктор Семенпеев

Албина Турсуновиќ

Воскресија Андреевска

Настасја Гашевиќ

Бранислава Тешиќ

Елена Димова

проф. Аница Радошевиќ

- ментор -

Богдан Павловиќ

Лејла Бајрамовиќ

Стефан Николовски

Невенка Нестиќ

Рушковиќ

Инес Клепиќ

Иван Оштарчевиќ

Теодор Асенов

Виктор Семенпеев

Милош Ѓондриќ

Ива Калшан

Марија Карнар

Лемешева

Ружица Добраниќ

Мартин Вл'чев

Ана Кинчиќ

Далиа Финек

Ирена Цериќ

Јована Ѓорѓевиќ

проф. Звонко Тилиќ

- ментор -

Антонио Арангеловиќ

Анке Клајн

Дорис Милешевиќ

Дејан Мачуков

Јелена Јефтиќ

Јасмина Грудник

Славина К'нчева

Марија Ловриќ

Асмир Хусовиќ

Ертунч Сали

Јелена Прлевиќ

Виктор Семенпеев

Ален Буразеровиќ

Димитар Мајнов

Милан Костадиновски

проф. Радован Јандриќ

- ментор -

Далиа Финек

Амир Ќатиќ

Иван Матеев

Дорис Милешевиќ

Слаѓана Милиќевиќ

Никола Иванов

Дамјан Ѓоргиевски

Марија Кнезиќ

Жељко Мутиќ

Ади Шошиќ

Гордана Бурзевска

Марија Ангелкович

Виктор Семенпеев

Сања Жигиќ

- ментор -

Ана Коматина

Александар Матијевиќ

Јелена Петровиќ

Ирена Којкова Пејович

Сабина Масло

Миран Сабиќ

Желка Кутле

Владимир Дончев

Ана Сладетиќ

Леа Јерлагиќ

Самир Карасахан

Алан Жигиќ

Џенита Хусеиновиќ

Николина Кнежевиќ

Софија Семенпеева

проф. Инес Красниќ

- ментор -

Билјана Каровска

Андријана Начевска

Лука Херцеговиќ

Јасна Чолиќ

Сава Трифуновиќ

Петра Крилетиќ

Тјаша Ренер

Тјаша Чуш

Борислав Божидаров Јанев

Милан Стојанов

Слободан Петровски

Виктор Семенпеев

Борислав Божидаров Јанев

Јелена Дамјановиќ

Неделка Монева Новакова

Урош Павловиќ

Златко Стровјановски

проф. Трајче Блажевски

- ментор -

Ива Чурич

Данило Вуковиќ

Лора Георгиева Јанева

Јорданчо Кицовски

 - Кицо

Сања Жигич

Петра Крилетиќ

Виктор Семенпеев

Урош Вељковиќ

Ивана Миленковска

Милан Стојанов

Софија Семенпеева

Владислав Патриќ

Ана Лазаревска

Ивана Миленковска

Софија Семенпеева

проф. Костадин Танчев - Динка

- ментор -

Денис Тенев

Данило Вуковиќ

Орхан Ќамилов

Јорданчо Кицовски

 - Кицо

Урош Павловиќ

Трајче Павлов - Тац

Горан Ристовски

Сања Жигиќ

Виктор Семенпеев